Konferencje

Ogólnopolska konferencja naukowa. Kazimierz Twardowski: Mistrz i nauczyciel – w 150-lecie urodzin - 20-22 października 2016 r.

Instytut Filozofii UKW zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową Kazimierz Twardowski: Mistrz i nauczyciel  – w 150-lecie urodzin, która odbędzie się w dniach: 20-22 października 2016 roku. Aula Mikotoksyn ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy.
Komitet naukowy:

 • Prof. Jacek J. Jadacki – Uniwersytet Warszawski
 • Prof. Ryszard Kleszcz – Uniwersytet Łódzki
 • Dr hab. Dariusz Łukasiewicz – prof. UKW - przewodniczący
 • Prof. Roger Pouivet – CNRS & Université de Lorraine, Francja
 • Prof. Jan Woleński – prof. emerytowany Uniwersytet Jagielloński

Komitet organizacyjny:

 • Dr hab. Ryszard Mordarski – prof. UKW - przewodniczący
 • Dr hab. Wojciech Torzewski – prof. UKW
 • Dr Sylwester Warzyński – UKW

Założenia programowe konferencji:

Kazimierz Twardowski (1866-1938) należy do najważniejszych i najwszechstronniejszych postaci kultury polskiej I połowy XX wieku. Jest jednym z najznakomitszych polskich myślicieli; uczeń Franza Brentano; wybitny filozof i psycholog, niezrównany mistrz, nauczyciel i pedagog, ukazujący obowiązki uczonego w kontekście służby dla kraju i obywateli; twórca ośrodka pracy filozoficznej i naukowej zwanego Szkołą Lwowsko-Warszawską, gdzie skupił wokół siebie dużą grupę uczniów, badaczy i współpracowników, którzy realizowali jego program uprawiania filozofii oraz kultywowali styl pracy umysłowej, który charakteryzował się jasnością, ścisłością, metodycznością badań i dążeniem do rugowania mętnych i wieloznacznych pojęć.

W czasie swojej działalności na Uniwersytecie Lwowskim wykształcił znakomite grono polskich filozofów, stanowiących zwartą orientację intelektualną i duchową, która kształtowała polską scenę intelektualną przez cały XX wiek. W 1904 roku powołał Polskie Towarzystwo Filozoficzne, a od 1911 roku zainicjował wydawanie „Ruchu Filozoficznego” – czasopisma będącego szerokim forum wymiany myśli filozoficznej, informującego na bieżąco o stanie filozofii polskiej i europejskiej. Intensywna praca dydaktyczna nie pozwoliła mu na rozwinięcie swoich poglądów w sposób pełny i systematyczny, ale jego wkład w różne dziedziny filozoficzne pozostaje trwały i aktualny.

Dlatego z okazji 150-lecia urodzin Kazimierza Twardowskiego chcieliśmy zaprosić do refleksji nad spuścizną filozoficzną tego myśliciela, proponując skoncentrowanie się na następujących obszarach jego zainteresowań filozoficznych i naukowych:

 1. metafilozofia (program filozofii naukowej, analityczność filozofii)
 2. logika i semiotyka (teoria sądu, teoria pojęć, znaki językowe)
 3. metodologia nauk (pojęcie nauki i jej funkcja)
 4. ontologia (kategorie ontyczne, czynności i wytwory)
 5. etyka (koncepcja wolnej woli, motywy postępowania)
 6. psychologia empiryczna (klasyfikacja zjawisk psychicznych, rola introspekcji)
 7. dydaktyka filozofii (rola kształcenia filozoficznego, krytyczne myślenie)
 8. światopogląd (postawa antymetafizyczna i antyirracjonalna)

Zgłoszenia na konferencję prosimy składać do 30 września 2016 roku na adres:   ryszard.mordarski@gmail.com

Rejestracja i opłaty:

Wszystkie wystąpienia uczestników konferencji zamierzamy opublikować w tomie pokonferencyjnym (oczywiście po pozytywnych recenzjach zewnętrznych i zastrzegając sobie prawo wyboru tekstów).

Zgłoszenia na załączonym formularzu oraz abstrakt referatu prosimy przesyłać na adres:


Instytut Filozofii UKW w Bydgoszczy

Ogińskiego 16

85-061 Bydgoszcz

lub pocztą elektroniczną na adres: ryszard.mordarski@gmail.com

do dnia 30 września 2016 roku.


Opłata konferencyjna wynosi 350 zł. i należy ją wpłacić na konto: Kredyt Bank SA O/Bydgoszcz 92 1500 1360 1213 6001 8602 0000 z dopiskiem: „TWARDOWSKI”
(tylko po wysłaniu opłaty z konta uczelni można będzie otrzymać fakturę).


Opłata obejmuje, obiad 20, 21 i 22 października, uroczystą kolację 20 października, i kolację 21 października, a także publikację artykułu w recenzowanej monografii pod warunkiem pozytywnej recenzji. Nocleg prosimy rezerwować po podaniu dokładnej daty pobytu.